מאמר מיוחד

מחפשים סגולות לפורים ולמגילה? • כנסו

מתי השעות הכי מסוגלות בפורים, מה צריך לעשות בשעת קריאת המגילה, מה הם הפסוקים המסוגלים, מתי הרגע של המתקת הדינים ומה צריך לעשות בסעודה • כל הסגולות (ארץ)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
אילוסטרציה. קריאת מגילה בפורים (צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90)

יום הפורים – ישועות באשראי 'פתוח'!

ביום פורים נגלת האהבה הנסתרת שיש לקב"ה לכל יהודי – באשר הוא! ולכן: בפורים - כל אחד יכול לקבל את הישועות שהוא – 'חולם' עליהם! אומר האר"י הקדוש: 'אין הארה יותר גדולה בשנה מיום הפורים' (עץ חיים).

כגודל שמחת הפורים, השמחה - כל השנה! הזוהר הקדוש אומר 'וגם חרבונא זכור לטוב': ביום הפורים ניתן להפוך את כל מה ש'נחרב' בחיינו – לטוב!

זהו - היום היחיד בשנה שהמזל יכול - להתהפך לטובה. ביום זה מקבלים משמים - סיוע מיוחד, לקבל שמחה שתחדור לעומק הלב: ותישאר שם, ותלווה את האדם - כל השנה! (ה'שפת אמת').

ולכן, שווה להשקיע מאמץ ביום הפורים:

ביום הפורים – רק לשמוח! עוד ועוד שמחה! ולא לחשוב על שום דבר שמקטין את השמחה! 'תארוז' את כל מה שלא משמח אותך, שימתין! תתאמץ על זה – שווה, תשמח – ותראה ניסים...

תפילה מעומק הלב – מובטח שתתקבל!

אומר ה'פלא יועץ': "כל המתפלל בכוונה בפורים, תפילתו מתקבלת לפני כיסא הכבוד, ובתנאי שיבקש באמיתות לבבו".

כל יום הפורים מאוד מסוגל לקבלת התפילות, אבל:

השעות הכי מסוגלות הם - מחצות הלילה עד הבוקר.

אומר בעל ה'אילת הצבי': שבכל השנה יש קטרוג ומניעה על תפילת האדם, אבל, ביום הפורים, במיוחד משעת חצות הלילה: "אין שטן ואין קטרוג, ותפילת כל יהודי עולה לשמי מרומים, ופועלת את פעולתה בחסד וברחמים".

האדמו"ר מסוכוטשוב: "כל יהודי ויהודיה ביום הפורים, גם הפשוט ביותר: יש בכוחו לומר לקב"ה - מה לעשות בחייו"!

כל השנה 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים' בפורים - כולנו צדיקים! בקש, תגזר והקב"ה באהבתו וברחמיו המרובים - יקיים! תתעורר - לא לישון!

'נחתם' בטבעת המלך בראש השנה – ניתן לשנות בפורים! אומר ר' לוי יצחק מברדיטשב כל מה שנגזר ונחתם בחגים על האדם בטבעת המלך, ניתן לחתום בפורים ב'טבעת המלך' - ולהפוך הכל לטובה, מכיוון שפורים הוא עת רצון עצומה!

המקובל הקדוש מקומרנא, שהיה לו כל שבוע גילוי של אליהו הנביא, אומר, שקיבל בלחישה מהשמים שביום הפורים, אפילו נשמה קטנה תוכל: "להעפיל להיכלו של צדיק מופלא בלי שום מעכב,

וכן עולות כל התפילות לכתר העליון, בלי שום עיכוב!" התפילה של יהודי פשוט היא בדרגה של – צדיק גוזר והקב"ה מקיים! מה שנאמר על פורים – לא נאמר על ימים אחרים בשנה!

בעל ה'תורת חיים' מקוסוב: בפורים ישנה סגולה גדולה, שהיום הזה נזכר ונעשה בשמים, כלומר: מיד כשמזכירים דבר טוב וישועה על כל יהודי, נעשה כך בשמים מיד!

סגולות בזמן - קריאת מגילה:

בברכות לפני הקריאה: בזמן אמירת הברכות לפני קריאת המגילה, לבקש שנהיה 'כלי' קיבול לאורות של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק.

בזמן קריאת המגילה: 'נשפך' שפע גדול משמים, לבקש ולחזק את הרצון להיות 'כלי' לקבלת השפע הרב שיורד... ולמלא את ה'כלים'... עד בלי די...

פסוקים המסוגלים - לישועות גדולות

פרק ה' פסוק א': "ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית": ברגעים אלו – השכינה עומדת לפני הקב"ה, ומבקשת עבור עם ישראל.

אסתר המלכה – היא השכינה, שנכנסת לקב"ה לחצר המלך הפנימית, למקום הכי קדוש ועליון, מרגע זה, השכינה עומדת לפני הקב"ה ומבקשת על ישראל.

להרהר מה רוצים שהשכינה - תבקש עלינו...

סגולה עצומה לקבלת התפילה - להרגיש את צער השכינה ולהתפלל עליה!

פרק ח' פסוק ג': "ותוסף אסתר ותדבר... ותבך ותתחנן לו": להרגיש איך השכינה 'ותוסף' ממשיכה לעמוד לפני כיסא הכבוד לבקש עבורנו.

הושטת השרביט - רגע של המתקת הדינים. פרק ח' פסוק ד': "ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב..."

הרגע של הושטת שרביט הזהב הוא: הרגע שבו נמתקין כל הדינים - מעל האדם! לכוון לבקש מהקב"ה - ביטול כל הדינים!

ברגעים אלו, נמשך על האדם והעולם - חסד עצום! ויורד לאדם - שפע רב וגדול מאוד מאוד!!!

פרק ח' פסוק ו': "כי איככה יוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי..." לבקש על הצלחת כלל ישראל:

סגולה עצומה שתפילתנו – תתקבל מיד!

בערב פורים - הדלקת נרות למרדכי ואסתר

להדליק בערב נרות לזכות: מרדכי בן יאיר ואסתר בת אביחיל, ולבקש שזכותם תגן עלינו, ויתמלאו כל בקשותינו ברחמים...

לערוך שולחן – כנגד שולחן אחשוורוש: עריכת השולחן מכובד ויפה עם שתי נרות, מבטלת את שולחנו של אחשוורוש.

כל הפושט יד נותנים לו – חשוב! "כל הפושט יש נותנים לו": ביום הפורים - לא בודקים ולא מדקדקים עם אף אחד!

כל מי שמבקש – מקבל! רק תבקש! ולכן, גם אנחנו צריכים לתת למי שמבקש! פושט – לשון פשוט! האדם הכי פשוט – מקבל את מבוקשו! לא לפספס!

לא בודקים אם האדם ראוי לקבל, ולכן: ביום הפורים - אין שום מניעה ומחסום! רק תבקש – ותקבל! ולבקש הכל - במתנות חינם! "צריך האדם לדעת שכל דיבור ודיבור יקר וחשוב מאוד בשמים, וה' יתברך רק מחכה לאדם שיבקש, כדי לתת לו".

הרהור תשובה – סגולה לקבלת משאלות הלב! כל הרהור תשובה, חרטה ורצון לשפר ולעבוד על המידות, גורם למחות את הרע מהלב, שהוא משורש עמלק! הרצון שווה המון!!! שווה להשקיע! בזכות טיהור הרע מהלב – הקב"ה ימלא משאלות ליבנו לטובה!

חשוב להזכיר בתפילות בימי הפורים

להזכיר את צער השכינה ולבקש במתנת חינם, ורצוי להכין רשימה מראש שלא נשכח דברים מתוך שכרות...

פרק כ"ג בתהילים: כדאי לומר כמה פעמים במהלך היום, ובמהלך הסעודה, ולבקש שה' ימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה.

סגולה למציאת הזיווג מבעל ה"מתוק מדבש": לומר את כל הספר התהילים בערב, ולבקש בזכות מרדכי ואסתר, למצוא את הזיווג עד פורים בשנה הבאה.

במהלך סעודת הפורים

חלה: רצוי להכין חלה מאורכת שמזכירה את העץ שעליו תלו את המן, ולבצוע מראש החלה, כנגד ראשו של המן - שרוצים ל'רוצץ'.

לומר בתוך הסעודה: 120 פעם - ברוך מרדכי, ו-24 פעמים ברוכה אסתר בת אביחיל. האמירה מושכת אורות וישועות שהיו למרדכי ואסתר – בימים ההם בזמן הזה...

אכילה בשמחה: מתקנת את האכילה ה'לא כשרה' בסעודת אחשוורוש.

כתיבה דף וקריעתו: לכתוב על דף 'עמלק' ולקרוע אותו (בעצבים...) לדרוך עליו, למחוק אותו, מטהר ומשפיע על הנפש...

מחית זכר עמלק – מכניס אור בהיר ללב. מחית זכר עמלק היא - מצוות עשה מדאורייתא! לחזור ולשנן: אין טבע! אין מקרה! כל מה שקורה בעולם זה – רצון ה'!

הכל מתנהל בהשגחה פרטית מדוייקת! 'אין שום מציאות בעולם - חוץ מה' יתברך'! הכל אלוקות – ואלוקות זה הכל! וגם שקראתי את הכתבה הזאת...

ואני עומד לקבל ישועות נפלאות ביום הפורים הזה... זה רצון ה'... הוא רוצה שרק אבקש... כדי לתת לי... "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", כן תהיה לנו... אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר