היסטוריה ואקטואליה

'בראשית' או 'לך לך'? מחלוקת גם ב'מרכז הרב'

הפולמוס בין מרן הגראמ"מ שך למשגיח הגר"ש וולבה בשאלה - באיזו פרשת שבוע להתחיל ללמוד עם ילדי ישראל: העסיק גם את הציבור הדתי לאומי, שם נחלקו ראשי 'מרכז הרב' (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הרב אברהם שפירא זצ"ל (צילום: Flash90)

פרק ג': בפרקים הקודמים חשפנו את הפולמוס בין מרן הגראמ"מ שך, למרן המשגיח הגר"ש וולבה בשאלה - באיזו פרשת שבוע ראוי להתחיל ללמוד עם ילדי ישראל: בראשית או לֶךְ-לְךָ?

פולמוס זה, לא התרחש רק בתוך הציבור החרדי. גם בציבור הדתי לאומי נחלקו בכך ראשי ישיבת מרכז הרב.

בספר 'בראש דברך', עובדות והנהגות מראש הישיבה הגר"א שפירא זצ"ל, שערך הרב יצחק דדון, ירושלים תש"ע, עמ' טז, נטען שהרב צבי יהודה קוק הדריך להתחיל מפרשת לֶךְ-לְךָ שלדבריו: "קושרת את הילד עם ראשית גילוי הגרעין של עם ישראל בעולם, הוא אברהם אבינו עמוד החסד".

הרב מאיר אלפסי הלך לראש ישיבת מרכז רֵבּ אברוֹם שפירא וסיפר לו על גישתו של המלמד של בנו שטוען שהילד נלחץ מסיפורי שכר ועונש גן עדן וגיהינום וזה מלחיץ אותו, "ובפרט כשרבינו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל הדריך להתחיל את הלימוד מפרשת לך לך" .

רֵבּ אברוֹם שפירא ענה לו שיש להתחיל מפרשת בראשית, שכן התורה מעידה: "ברֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ". הנה התורה מעידה שהשמים נבראו לפני הארץ, ולכך יש להתחיל לדבר על השמים לפני הארץ. בפסק זה חלק רֵבּ אברוֹם שפירא, על הרב צבי יהודה קוק.

מבירור שערך כותב השורות היאך נוהגים בימינו תלמודי התורה והממ"דים בציונות הדתית נמסרו כמה תשובות:

1: "ת"ת 'מורשה' שמוכר כהולך ע"פ הוראותיו של הרצי"ה קוק היו שנים בהם החלו ללמוד בפרשת לך לך".

2: "הבנים שלי התחילו מ-לך לך בת"ת מורשה, ובת"ת מוריה".

3: "פעם נהגו כך בת"ת מורשה, עד ששמו לב שכך הילדים יוצאים בלי לדעת באמת בפרשות בראשית ונח והחליטו לשנות ולהתחיל מבראשית".

4: "בשם הרב יעקב לבנון, אחד מראשי ת"ת מורשה נאמר שהגרש"ז אוירבך אמר שבירושלים בתקופתו כילד התחילו מלך לך, כך שאין זו המצאה של תלמידי הרצי"ה או דת"ל".

תגובה א': בשיחה שערכתי עם הרב יעקב לבנון הוא אישר לי שהוא ראה בעבר תשובה מאת הגרש"ז אוירבך שבירושלים העתיקה ילדי הת"ת התחילו ללמוד מפרשת לך לך ואילך, ולא בראשית.

ברם, שוחחתי עם החוקר הרב יחיאל גולדהבר, מומחה להיסטוריה של הישוב הישן, שטען לי שאין שחר לדברים.

תגובה ב': מברור שערכתי אצל תלמוד תורה מורשה, נמסר לי שכיום הנהלת הת"ת עורכת כמין פשרה, ולומדת בקצרה את פרשיות בראשית ונח, ומפרשת לך לך - לומדים בעמקות.

את תגובת ת"ת מוריה לא הצלחתי לקבל. היא תפורסם כשתתקבל.

המשך יבוא...

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות