ישראל במלחמהישראל במלחמה

סיפור למוצ"ש


סיפור למוצאי שבת

"תתעלף מרוב פחד" | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האלמנה והפריץ | מדוע הבעל שם טוב הקדוש הוריד דמעות?

היתה אישה אלמנה שחכרה כפר מהפריץ, ואיש אחד רצה לקחת לה את הכפר, והבעל שם טוב הקדוש הוכיח אותו על כך, והאיש לא הסכים לשמוע בקולו. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסכולה למוצ"ש • צפו

מדוע הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות מגוי?

הבעל שם טוב הקדוש עמד לפני התיבה, ולפתע סגר את סידורו ויצא מבית הכנסת כדי לקנות עצים מגוי. | למה הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות עצים? מה ביקש הבעש"ט מתלמידיו לתת לגוי? ומה אמר הגוי על אלוקי היהודים? | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

איזה דבר איום גילה הבעש"ט כשבדק דופק לרופא הגוי? צפו

רופא גוי מפורסם הגיע לדוכסית שבעירו של הבעש"ט. והדוכסית סיפרה על גדלותו של הבעש"ט. הרופא התעניין וביקש לראותו. כשנפגשו, שאל הרופא את הבעש"ט היכן וממי למד רפואה? ואז הציע הבעש"ט שכל אחד יבדוק את הדופק של חברו. כשבדק הבעש"ט את הדופק של הגוי, גילה הבעש"ט לפני כולם, מי הוא בדיוק אותו רופא שפל... במעשה זה נעשה קידוש ה' גדול | צפו במסר של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב דרש מהעגלון לעצור ולהתפלל ביער הקפוא

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות. סיפור חסידי למוצאי שבת (שבוע טוב)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט סיפר: השר של יוון חזר בחרי אף, והבנתי שבאה צרה

שמעתי מהרב ק"ק פולנאה, כשהייתה בימיו מלחמה בין יון ובין הישמעאל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש: ראיתי בשמים שני שרים נלחמים, והשר של יון והשר של ישמעאל, וראיתי שהשר של יון חוזר בחרון אף, והבנתי מזה שתהיה לישראל צרה גדולה ח"ו | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

סגולת הסיפור למוצ"ש

מה הבעש"ט ציווה להביא לדרשן שנעשה משותק?

כמידי מוצ"ש פותחים את השבוע עם סגולת הסיפור מהבעל שם טוב. והשבוע: על הדרשן שנעשה משותק וחסר יכולת דיבור. וכשהגיע הבעש"ט ציווה להביא מים שתוקים ואפר כירה, קרא עליהם את פרשת מצורע ואז ארע המופת המדהים. צפו בסיפור למוצ"ש מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי השבת

הנס שאירוע בשבת כשהבעש"ט הציל את בני העיר | צפו

כמדי מוצאי שבת קודש סגולת הסיפור השבועי מהבעל שם טוב | והשבוע על נס ההצלה שאירע בשבת קודש - בעיירה שבה התגורר הבעל שם טוב | צפו בסיפור של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

3
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש עם המכשף שהציק ליהודים?

פעם אחת, הכומר לחץ מאוד את בני העיר, ובאו לבעל שם טוב בצעקה ובקובלנא רבה, שיעשה משהו בענין | הרב אהרון ראובן בסיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כשהעגלון הגוי רצה לרצוח את הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו

כמידי מוצ"ש סגולת הסיפור מהבעל שם טוב לשבוע טוב ובשורות טובות, והשבוע: מדוע רצה העגלון להרוג את הבעל שם טוב, ומה עשה הבעל שם טוב כדי להינצל?

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

עצה אקטואלית של הבעש"ט - איך ישראל יגאלו ויזכו למשיח?

סיפור לפני 256 שנים - הרלוונטי לימינו אנו - בקיץ תקי"ז, היה ויכוח גדול בין כת הפרנקיסטים לבין הרבנים, שהוביל לבסוף לשריפת התלמוד בקמניץ | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

סגולת הסיפור | צפו

מה אירע בשמחת תורה בביתו של הבעל שם טוב הקדוש?

כמידי מוצאי שבת קודש, הרב יצחק ישי בנון, בסגולת הסיפור מהבעל שם טוב | והשבוע: על מה שאירע בהקפות בשמחת תורה בבית הבעל לשם טוב • צפו (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מה קרה בשמחת תורה כשהמלאכים הלכו "לסדר" את גן העדן

בבוקרו של שמחת תורה, המלאכים הלכו "לסדר" את הגן עדן, ולפתע מצאו שם "חפצים" שלא היה מובן להם, מה הם עושים בגן עדן | סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הסביר לבן של בעל התפילה: למה זכה להיכל גבוה

הבעל שם טוב הקדוש ראה אדם אחד שנפטר, שהוא נמצא במקום מאוד גבוה בעולם העליון, ולאחר שהתעניין אצל בנו, הוא אמר: "אין פלא שהוא בהיכל גבוה" | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

שבוע טוב! צפו

מה גילה הבעל שם טוב במוצאי יום כיפור לחסיד שנתקע בדרך

שבוע טוב עם הבעל שם טוב: כמידי מוצאי שבת סגולת הסיפור מהבעל שם טוב עם הרב יצחק ישי בנון, והשבוע על החסיד שהוטל עליו תפקיד מיוחד משמיים (חסידים)

כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר