אאא

הונאה חדשה החלה להתפשט ברשת ונשלחת באמצעות הודעות SMS. על פי נוסח ההודעה שכמובן לא מגיעה מגוגל, כתובת הג'ימייל שלכם תשתנה ב-14.5 ועליכם רק להיכנס לכתובת החדשה כשהססמה תישאר אותו הדבר. 

הנוכלים מצרפים להודעה לינק בו אמורים הנעקצים להיכנס ולהקיש את הססמה למייל שכמובן תילקח מידית כדי לפרוץ ולהשתלט על כתובת המייל המקורית שכמובן לא עומדת להיות מוחלפת.  

ההמלצה היא לא להיכנס כלל ללינק שנשלח ולמחוק את ההודעה באופן מיידי. כל שינוי בכתובת המייל שלכם תיעשה אך ורק בהודעות רשמיות של גוגל לתוך תיבת הדואר ולא בשום דרך אחרת.