אאא

מעשה ברבי אהרון שהיה משרת אצל הבעל שם טוב הקדוש, שהתחתן לא רצה להמשיך להיות משרת, וביקש מהבעל שם טוב הקדוש, שרבי יעקב יהיה משרת במקומו.

פעם אחת המשרת נסע עם הבעל שם טוב הקדוש לכפר אחד, וכאשר הם הגיעו לכפר פינו להם מקום ללון באחד הבתים.

בעלי הבית שכחו על מוט הכביסה זוג גרביים (בלשונם: 'פוזמקאות'). כאשר הבעל שם טוב הקדוש והמשרת יצאו מהבית, המשרת הטמין את הגרביים באמתחתו.

כאשר הם התחילו בנסיעה כדי לצאת מהכפר, הבעל שם טוב הקדוש ציווה על המשרת לעמוד, ואמר למשרת: אתה גנבת איזה דבר! והמשרת הכחיש.

אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: 'הכלב קורא לך גנב - ואתה מכחיש'?! ואעפ"י המשרת המשיך להכחיש.

ואז אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: הפוזמקאות (הגרביים) - היכן הם? והמשרת - הודה בגנבה.

המשרת ביקש מהעבד הכנעני ללכת להחזיר את הגרביים בחזרה לאותו הבית. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: אתה תלך בעצמך להחזיר את הגנבה.  ומאותו היום המשרת לא גנב יותר מאומה.

את הסיפור סיפר המשרת עצמו - לרב קהילתנו, ואני שמעתי ממנו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

'מיתוק הדינים' – 'אין הדין נמתק אלא בשורשו'.

כאשר יש לאדם קושי צער או דבר שגורם לו לסבל, הוא יכול להיפטר מהדין, ע"י שימתיק אותו, כיצד?

האר"י ז"ל אומר: "אין הדין נמתק אלא בשורשו", ומסביר זאת הבעל שם טוב הקדוש, כדאי להפוך 'דין' לטוב, האדם צריך למצוא בתוך ה'דין' עצמו, את הטוב שבו, כי בכל דבר שנראה קשה ולא נעים, אפשר למצוא גם משהו טוב שיוצא ממנו, והדבר מוכח (עפ"י תולדות יעקב יוסף פר' נח).

כל מה שהקב"ה עושה הכל טוב ולטובה, הבעיה היא, שהאדם כל כך עסוק בקושי ובצער שנגרם לו, שקשה לו לראות את הטוב, ואפילו אם נראה שהטוב קטן.

אם האדם רוצה למצוא את הטוב בקושי, הוא יכול להסתכל על מקרי העבר, ולראות את הדברים הטובים שיצאו מהקושי ומהניסיונות שהתמודד איתם, וכאשר האדם מוצא את הטוב את החסד שיש בדבר, חושב ומדבר עליו, עד שמצליח להרגיש אותו, הכל נהפך לטוב!

כיצד ניתן להצליח בכך? הדבר צריך תרגול, להתחיל להתרגל לראות את ה'חסד', את ה'משהו' הקטן הטוב, שיש בכל דבר שקורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כיצד ניתן לעשות זאת בפועל? כאשר מגיע לאדם קושי או ניסיון, הוא צריך למצוא רגעים של 'ישוב הדעת', ולחפש את הנקודות הטובות שיש בשורש ה'דין'.

אחד הדברים שמאוד מסייע לזה הוא: כתיבת הדברים, שכן, הוצאת הדברים על הכתב נותנת ממשות לטוב, וכך, הדין נמתק - מתבטל!

וזה חוק טבע שהקב"ה ברא בבריאת העולם, שברא את העולם ב'סוד הצמצום', כי "טוב ה' לכל" (הרחבה והעמקת הדברים ב'היכל הברכה' לקט אמרי פנינים רו').

יהי רצון שנראה את טובו וחסדו של ה' יתברך, ונצליח להמתיק כל דין, ונזכה לשפע של חסד ורחמים, אמן!