ישראל במלחמהישראל במלחמה
טור תגובה

האם פרסום הקבלה בעם זה חורבן או כפירה?

ראש ישיבת כסא רחמים טען שיש מקובלים שלומדים בספרי הקבלה, ולא מבינים את מה שכתוב, האם לגרוס זוהר על ידי נערים או נשים מבלי שהם מבינים, זו כפירה? // מאמר תגובה (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
לימוד תורה לנשים | ארכיון (צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90)

ראש ישיבת כיסא רחמים, הרה"ג הרב מאיר מאזוז גדול ועצום בתורה, ועפר אנו לרגליו, ח"ו שאין שום צד שנחלוק על דבריו.

אמר ה'חוזה מלובלין' בשם הבעל שם טוב הקדוש: "שלמדו הטיפשים זאת החכמה, בלא כח ובלא דעה ממורא פחד שמים, ולכן הגשימו, וע"י זה יצאו, עד כאן" (סור מרע ועשה טוב, חלק ועשה טוב, ד"ה ועוד ודעת).

והדברים רק מחזקים את דברי ראש הישיבה הרב מזוז שליט"א.

בהקדמת המהרח"ו לעץ חיים, כותב: "בספר הזוהר פר' וירא דף קיח ע"א, וז"ל: "... ובדרא בתראה תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת, ויבינו וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים אלינו".

וב'נוצר חסד' מובא: "בדור הזה, עקבות משיחא אמר מרן האר"י ורבי ישראל בעל שם זצ"ל, שמצוה לגלות סתרי ורזין עליונים, לבער קוצים מן הכרם" (אבות, פ"ד מ"ו).

ובלקט אמרי פנינים הוא מבאר את דברי הבעל שם טוב הקדוש, ואומר: "ואלמדך אחי דרכי העבודה, דעיקר עבודת אדם היא החיות והדבקות אל הבורא ב"ה".

וממשיך להסביר, מתי בעיקר יתפרסם אור הזוהר הקדוש, ומדוע: "ובעת עוקבא דמשיחא, התגברות הרע והעזות והמידות רעות, בהנהגות ראשי ערב רב, נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר והתיקונים ואחריהם כתבי מרן האר"י, ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו, ויזכה לדבק עצמו באור עליון, ויזכה לכל מידות טובות שבעולם, ולזה נתגלה האור הזה" (ד"ה שמעתי ממורי כל אשר).

זה כנגד זה עשה אלוקים, והבן...

מובא ב'אור האמת': שפעם אחת הגיע מוכיח לאחד, והוכיח אותו על שהוא דרש קבלה ברבים, והשיב לו הרב: "אני לומד את העולם, שיבינו שבעולם הזה, ובאדם ג"כ כל הדברים הנאמרים בס' עץ חיים, ולא שאני נותן להבין את הרוחני כמו שכתוב בעץ חיים, אבל מר דורש כל הדברים ככתבן בעץ חיים, אם כן, אתה עושה מרוחניות גשמיות, שאין הפה יכול לדבר למעלה בעולם הרוחני" (דף לו, ד"ה פעם).

הפיכת העולם הגשמי לרוחני וגילוי אלוקות: תורת הבעל שם טוב הקדוש הופכת את העולם הגשמי לרוחני, ממנו נלמד איך כל הגשמיות היא אלוקות, כפי שכתוב בספר השיחות: "עיקר ענינו של מורנו בעל שם טוב, היה לגלות אלוקות לעולם" (תש"ד, עמ' 109).

וב'דגלי הודיה והמצוה' מביא: "כבוד הרב הקודש איש אלוקים רבן של כל בני הגולה, תפארת ישראל הרב ישראל בעל שם זצלל"ה, היה מזרז לאנשי מעשה שילמדו בכל יום ספר תיקוני הזוהר" (מאמר המאסף, דף ח').

וכותב בעל התניא באגרת הקודש: "וכמו שכתב האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים, מותר ומצוה לגלות זאת החכמה" (כו', ד"ה והנה ומובן).

ועוד כתב 'בעל התניא': "שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר".

רבי הלל פאריטש מביא בשם הבעל שם טוב הקדוש: "בג' דברים הכלל הפך ממה שאמרו (מנחות קי') אחד המרבה ואחד וכו'... ובלבד שיכוון, אלא, אחד המכוון וכו' ובלבד שירבה, אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, שקידת מקואות מטהר הגוף, נתינת צדקה אמרו רבותינו ז"ל (פסחים ח') הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, דעל כל פנים מחיה העני" (נתיב רש"י, שבת סיפורים עמ' לב').

רבי הלל פאריטש מביא את דברי הבעל שם טוב הקדוש שאומר, שמכיון שאמירת הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה, טוב להרבות באמירתו, הפוך מהכלל הידוע, ואף כשאינו מכיוון ליבו לשמים...

מדברים אלו ניתן להבין, שהמאמר לא בא להביע את דעתי האישית, וכל מה שנכתב צוטט עם מראה מקום, כולל אמירת הזוהר לילדים מגיל 9, ונלקח ממקורות קדומים, כמו כן, נושא גריסת דפי זוהר קיבל חיזוק מרבנים בדורנו, וניתן לשמוע את הדברים בשמם, וכל אחד יהלך לפי פסקי רבותיו.

הבטיח רשב"י הקדוש: "בזהר דא יפקון מן גלותא" - שע"י לימוד הזוהר: נצא מהגלות ברחמים.

ועוד אמר: "עתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מן הגלות" (הזוהר, נשא אות צ').

הזוהר הקדוש הוא אילן החיים, וכל אחד ישאל את רבותיו, ויעשה כפי שיורו לו, ואם הסכימו בעדו, הוא מוזמן לקטוף ולטעום מפירותיו המתוקים של אילן החיים והחיות...

מודים לך, שהעלאת את הדעה השניה בעניין, ישר כח.

"עשה לך רב, והסתלק מן מהספק..." (אבות, פרק א').

והאמת והשלום אהבו...

הוא ימליץ טוב בעד כלל עם ישראל - אדוננו בר יוחאי, ובטח עבור כל אלו שאמונת חכמים היא נר לרגלם, ויקרב במהרה את גאולת עם ישראל ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר