סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו (מענדי הכטמן, פלאש 90)

כיצד הבעש"ט הקדוש הציל יהודי מהרג?

סיפר רבי יחיאל ממיקולייב - מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש (חותנו של רבי ישראל 'חריף' מסטינוב בעל 'תפארת ישראל) - שפעם אחת שלחו ממדינת ליטא איש אחד לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב הקדוש. הוא התאכסן אצל רבי יחיאל, ואכל אצל הבעל שם טוב הקדוש, ולאחר ששמע את תפילת הבעל שם טוב הקדוש, הוטב מאוד בעיניו.

לאחר התפילה הלך אחרי הבעל שם טוב הקדוש לביתו, וכשהגיע הבעל שם טוב הקדוש לביתו, התחיל להתרגז על עבדו וצעק עליו שילך מהר אל הסוסים, כי אחד הסוסים חנק את עצמו.

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף".

רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו.

והלך העבד והציל את הסוס.

כשראה האורח את כעסו של הבעל שם טוב הקדוש תמה מאוד, ואמר בליבו, אחר כזו תפילה חשוב בעיניו סוס אחד, עד שהוא כועס על עבדו, ובפרט בשבת?!

ובבוקר, שמע שוב את תפילת הבעל שם טוב הקדוש והוטב בעיניו, ואעפ"י כן, היה בליבו קושיה על הדבר.

אחרי שבת, לפני שנסע לביתו, סיפר לרבי יחיאל את הדבר, והלך לדרכו.

ורבי יחיאל סיפר את הדברים לבעל שם טוב הקדוש, כעס הבעל שם טוב הקדוש על כך, ואמר, מה להם לתהות על קנקני?

וסיפר הבעל שם טוב הקדוש לרבי יחיאל, שיהודי אחד הלך בדרך, והחמה החלה לשקוע, ולא יכל להגיע לישוב לשבות את השבת הקדושה. פנה היהודי לצידי הדרך וחשב לשבות שם, וגזלן אחד הגיע אליו והתחיל להכותו, ורצה להורגו.

והיהודי היה מאוד מגושם, כך, שלא יכולתי לחזק אותו במאבקו עם הגזלן ע"י פעולה רוחנית, רק ע"י פעולה שקשורה לענין בהמי, לסוסים.

על כן הטלתי אימה ופחד על עבדי, וכמה שהטלתי עליו יותר פחד, נפל יותר פחד על הגזלן, עד שהניח אותו בחיים.

ותראה שעוד מעט יגיע לעיר, וכך היה.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך.

האדמו"ר מקאמרנא - רבי יצחק אייזיק, למד אצל תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, והדגיש בתורתו נקודה שיכולה לתת כח לעמוד בניסיונות.

מה הקשר בין הניסיונות הקשים לפורים? ונוסיף גם לימות המשיח?

מי שרוצה להתקרב לקב"ה, הקב"ה כאילו 'מקשה' עליו ומביא לו ניסיונות, וזה דווקא מוכיח: שהקב"ה אוהב אותו – וחפץ ביקרו!

יושב בשער המלך ולא יכול להיכנס: הוא דומה למרדכי היהודי שיושב בשער המלך, ומשתוקק "לכנוס לתוך שער המלך, והמלך לא נותן לו להיכנס - ועובר עליו מרורות". אבל באמת "המלך חפץ ביקרו".

למה הניסיונות כל כך קשים? אומר הקאמארנר, שבזה טועים החסידים 'שנדמה לאדם שהוא נופל בעבודת ה', ואין זה נפילה כלל'! וזה "רק מחמת שצריכין לעלות ממדרגה למדרגה".

לפני עליה בדרגה – תתמודד עם ניסיון קשה: לפני השגה חדשה בעבודת ה' צריך לעבור דרך רצופה במכשולים, שנראית כירידה, כי מתעוררים ומתגברים על האדם הקליפות, שהם:

תאוות ובלבולים, דמיונות מחשבות ומניעות, וצריך להתגבר ולהכניע אותם בכל פעם מחדש, ואז האדם עולה לדרגה חדשה, "ואין זה נפילה כלל".

אין דרך אחרת – תזרום עם תנועת הנפש: רק אם תסכים להתמודד עם הקושי תעלה לדרגה חדשה, ואף אם זה מרגיש לך כרגע ירידה, אין זאת ירידה כלל. ולכן, צריך להיות בגדר: "חסיד המתחסד עם קונו", להסכים לניסיונות שהקב"ה שולח לך, למרום שהם 'מחלישים את דעתך', והדרך לנצח את הניסיונות היא רק ע"י 'כניעה וביטול עד כדי אין ממש'.

מתוך החושך בא האור: ומעיד על עצמו, 'כי כמה פעמים ועוד רגע קט הייתי נאבד ח"ו מרוב יסורים' ואחרי 'השתקה פנימית' ועבודה על האמונה – ניצלה נפשו מיני שחת.

מבן אשפתות לבן מלך: הוא המשיל את התענוג שחווה לאחר עמידה בניסיון, לתענוג של בן אשפתות שבישרוהו כי בן רגע נבחר לכהן כמלך רם ונישא, וכמה יגדל תענוגו ותתעצם תחושת שובע נפשו...

רוצה יהלומים? רד לבטן האדמה! הדבר נמשל לאדם שרוצה להשיג יהלומים, ובשביל זה – הוא צריך לרדת לבטן האדמה!

הקאמארנר מוסיף ש"יסכר פי - דוברי שקר":  מי שאומר שאפשר לעלות בלי ניסיונות! וזה: "לעשות רצונך אלוקי חפצתי - ותורתך בתוך מעי"! זה הזמן לצעוק ולהתחנן על נפשך, והקב"ה – ישמע שוועתך... ויושיעך! ותהיה חכם ותזכור, שזוהי תנועת הנפש של החסיד.

אשרי מי שעומד באמונה בזמן ביאת המשיח: כותב הזוהר הקדוש  (שמות, ז, ב', בתרגום) לפני שיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה מהגלות, שהיא השכינה הקדושה, הוא יבחן את עם ישראל ע"י סבל וצרות כדי לנסותם ולצרפם, וגם כדי לגבות את חובו - לכפר על עוונותם, וזה יהיה כ'כרטיס כניסה' לגאולה.

חזק ואמץ - הניסיון הוא מבחן האמונה: אומר הבעל שם טוב הקדוש "ויראה שיבקש מהשם יתברך שיזמין לו תמיד, מה שהשם יתברך יודע שהוא לטובתו, ולא מה שנראה לבני אדם עפ"י שכלו..."

מי שזוכה - לאמונה, זוכה - לגאולה: בימים אלו הקב"ה מצרף כל אחד מעם ישראל כצרוף הכסף, ובוחן כל אחד כבחון הזהב, ומי שעומד במבחן זוכה לראות פני משיח.

מלך המשיח יתגלה בגליל: באותו הזמן יתעורר המלך המשיח מגן עדן, ממקום שנקרא: "קן ציפור" ויתגלה בארץ הגליל, ובזכות רשב"י הקדוש יזכו כל עם ישראל לגאולה ברחמים, אמן!

יהי רצון שיהיה חודש טוב ושבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, חודש של שמחה אמיתית וגאולה מכל צרות הכלל והפרט, וישועה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר