סיפור חסידי למוצ"ש


סיפור למוצאי שבת

הדוב קרע את החבל והחל להשתולל כמו משוגע. זה מה שעשה הבעש"ט

הנערים הוליכו את הדוב משער בית הכנסת אל השוק, ויהי הדבר לפלא גדול בעיני כולם. ולאחר מכן, הוליכו אותו לביתו של השופט, עד שהוא קרע את החבל והחל להשתולל | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

ורד שאלתיאל |

סיפור למוצ"ש

מדוע אמר הבעל שם טוב הקדוש שאין ממה לדאוג בכלל?

סיפר רבי מאיר: הבעל שם טוב הקדוש ביקש ממני, מאיר, תשב עמי בעגלה ותיסע עמי לק"ק ברוד. לקחתי מיד את הטלית ותפילין, מעיל, ונסעתי עימו | סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

סיפור למוצאי שבת

הבעש"ט נשאל: "מדוע דווקא הבקשות שלך נענות בשמיים?"

הבעל שם הקדוש נשאל על ידי תלמידיו, מדוע בקשתנו לא נענית בשמים (נשארת למעלה) וכבודו – בקשותיו ודבריו נשמעים בשמים ועושים פרי? | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

4
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כשהמשרת של הבעל שם טוב הרהר: 'הלוואי והגרביים היו שלי'

הבעל שם טוב יצא לדרכו עם משרתו החדש ולן בכפר אחד, שם הבחין המשרת בגרביים שנשכחו על ידי בעלי האכסנייה, והרהר במחשבתו 'הלוואי והגרביים היו שלי', למחרת שוב ראה אותם וחמד אותם ושם בתיקו | צפו בהרב יצחק ישי בנון מספר, מה אמר לו הבעל שם טוב שטלטל עמוקות את נפשו שמאותו יום ואילך לא גנב מאומה (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מדוע הכניס הבעש"ט את הכומר לביתו בערב פסח אחר חצות?

ערב פסח אחר חצות, קבוצת תלמידי הבעל שם טוב הגיעו כמנהגם לבית רבם, וראו שהבעל שם טוב מתהלך אנה ואנה כשהוא טרוד במחשבות, לפתע ראה הבעל שם טוב מרחוק כומר, וניגש אליו והחל לדבר עימו | זה מה שקרה בשיחה | הרב יצחק ישי בנון בסיפור מיוחד למוצ"ש (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מדוע בליל הסדר קרא הבעל שם טוב הקדוש בקול - 'מזל טוב'?

בלילה, לאחר בדיקת חמץ, קרא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע לעשרה מתלמידיו, וביקש מהם לערוך תיקון חצות בכוונה רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים, אנ"ש)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב הק' החליט לרדוף אחרי דוב בשבת הגדול?

פעם אחת בשבת הגדול הבעל שם טוב הפסיק מתפילתו ויצא לחצר בית הכנסת, שם אירע דבר בלתי שגרתי, מספר אנשים הוליכו דב, והבעל שם טוב הולך אחריהם. הדבר היה תמוה בעיני האנשים והמתינו לראות מה יקרה | צפו בהתרחשות המבעיתה

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע שמערל הפסיד את כל רכושו לאחר ברכת הבעל שם טוב?

הבעל שם טוב היה מתאכסן אצל רבי שמעריל שהיה לו רק בנות, אך רצה לבקש מהצדיק שיתפלל עבורו שיזכה בבן זכר, והוא התבייש לבקש. לפני שנסע הבעל שם טוב ממנו, אמר לו, "לך תקרא לאשתך!" | מה אמר לה הבעל שם טוב? למה הפסיד רבי שמעריל את כל רכושו? ומה אמר הצדיק לרבי שמעריל כשבא לקחת ממנו קמיע לשמירה? צפו בסיפור למוצ"ש מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש כשהמקטרת והסודות נגנבו?

שר אחד ושני אנשי חיל רוכבים על סוסים, נטלו באמצע הדרך את המקטרת של הבעל שם טוב הקדוש והמשיכו בדרכם, וגם הבעל שם טוב הקדוש המשיך לנסוע לדרכו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

סיפור למוצאי שבת

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש כאשר ראה 'אוד מוצל מאש'?

הבעל שם טוב הקדוש קפץ לצד, והתרחק ממנו מאוד, ולאחר שהאיש עבר, העביר הבעל שם טוב הקדוש את ידיו על עיניו, ואמר: ראה, מי הוא מי שעבר לפנינו, הוא אוד מוצל מאש | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

שבוע טוב ופורים שמח!

כשהבעש"ט גילה את הסוד והכריח את היהודי להתגלות • צפו

שבוע טוב עם הבעל שם טוב: מהו הכח האדיר של יום הפורים? יהודי טועה שבידו שק כסף המיועד לדבר עבירה. שומע לפתע קול מפתחו של בור. ומתברר לו שזו משפחה יהודית שחייבת כסף לפריץ. האם ישאיר אותם לחסדי הפריץ האכזר, או שיש בו רחמים? מה עשה הבעל שם טוב כשידע את המעשה הזה? ומה אמר החידושי הרי"ם כשסיפר את הסיפור הזה? צפו (פורים שמח)

3
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב רמז לאנשים לידו להניח כעת תפילין?

שאלו את הבעל שם טוב הקדוש מה זה היה שאמרת לכולם להניח תפילין? וכך ענה להם הבעל שם טוב הקדוש: "נמצא עליו עברה שעשה בקטנותו, וכיון שמדקדקים על צדיקים כחוט השערה, היה מזה קטרוג" (סיפור למוצ"ש)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

האם הבעל שם טוב הצליח לרפא את הילד העיוור באיסטנבול?

כשהגיע הבעל שם טוב הקדוש לקהילה הקדוש באיסטנבול, אמר לאבא שירפא את בנו, שמח האבא מאוד והכניס את הבעל שם טוב הקדוש לביתו בכבוד גדול.

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מה קרה לבעל שם טוב הקדוש כששתה כוס יין נדיר מאוד | צפו

כשביקר הבעל שם טוב בבית במדינת וואלחיא רצה בעל הבית לכבדו ונתן לו משקה יין קרוש חריף ביותר, שסכנה לשתות ממנו כוס גדולה | צפו מה קרה לבעל שם טוב כששתה מהיין (חסידים)

כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

מה עשתה אשתו של הבעל שם טוב הקודש? | סיפור למוצ"ש

כשפתחה אשתו של הבעל שם טוב את הדלת, ראתה שהם רוקדים בעיגול, ואש מלהטטת סביבותיהם כמו חופה, הלכה ולקחה כלים וירדה בעצמה למרתף, והביאה להם יין כפי רצונם | סיפור למוצ"ש (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש

כך הבעש"ט הציל את שני תלמידיו הקרובים ממיתה • צפו

שניים מתלמידי הבעל שם טוב הרהרו אחר הצדיק רבי גרשון מקיטוב, על כך שהרים טבק באמצע התפילה, כעונש על כך שהרהרו אחר הצדיק נגזרה עליהם מיתה. הבעל שם טוב ראה זאת ברוח קודשו | צפו מה עשה הבעל שם טוב, כדי להצילם מהגזרה (שבוע טוב)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מה קרה עם הבעל שם טוב הק' שבועות ספורים לפני פטירתו

כמה שבועות קודם שהסתלק הבעל שם טוב הקדוש, שמעו שאמר שאם לא יבוא הגואל במשך שישים שנה, אני מוכרח לבוא לעולם בחזרה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

עדות התלמיד: כך הבעל שם טוב ידע מה יקרה בסוף השנה

רבי יעקב יוסף מופלנאה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב מביא בספרו עדות ששמע מהבעל שם טוב, 'כשהיה הבעש"ט שומע אחד לומד משנה היה יודע מה יקרה בסוף השנה'. ובהקשר לזה סיפר סיפור על רבי גרשון מקיטוב - גיס הבעש"ט, שהיה רבי יעקב יוסף עד לבשורה שצפה לה הבעל שם טוב בתחילת השנה | צפו (חסידים)

4
| כיכר השבת |

הסגולה למוצאי שבת

הנער נשאר בחדר וגילה איך הבעש"ט מכניס לגן עדן • צפו 

כשהגיע הבעל שם טוב להתגורר במעזיבוז, הוא לא היה חשוב בעיני שני רבנים, שהיה להם תלמיד חולה. החולה רצה שיקראו לבעל שם טוב שירפאו, אך רבותיו לא רצו. וכשהיה חלש ביותר הסכימו הרבנים, אך הורו לו שיספר להם את כל מה שיאמר לו הבעל שם טוב. כשבא הבעל שם טוב ציווה שילכו כולם מהבית, אך נער אחד התחבא שם. צפו מה אירע שם (חסידים)

4
| כיכר השבת |

סיפור למוצאי שבת

'תתעלף מרוב פחד' | כשהבעל שם טוב הקדוש ראה את העתיד

בחורף הגיע רב ק"ק ברעהין ל'שדה לבן', והראה לרב אגרת שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש | הרב אהרון ראובן בסיפור מיוחד למוצאי שבת קדוש מאור שבעת הימים (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר