סיפור למוצ"ש

מדוע הפריץ ששנא את הבעל שם טוב הקדוש רצה לפייסו?

הפקיד הביא את הפריץ לביתו, וגם הבעל שם טוב הקדוש נכנס איתם לבית הפקיד, ואחר כך, נפרד מהפקיד והלך לביתו | סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים) 

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו (מענדי הכטמן, פלאש 90)

מדוע הפריץ פייס את הבעש"ט הקדוש?

סיפר רב הקהילה שפריץ אחד, ששנא את הבעל שם טוב הקדוש, אמר שכאשר יראה אותו, הוא יהרוג אותו בירייה ב'קנה' שריפה. 

פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש הלך למבצר, עם הפקיד שממונה מטעם הממשלה ('הקומיסר'), והסתובבו ביחד  הלוך ושוב בחצר המבצר.

בזמן זה, הגיע למבצר הפריץ ששנא את הבעל שם טוב הקדוש, ודיבר עם הפקיד, ולא התייחס בכלל לנוכחותו של הבעל שם טוב הקדוש.

לאחר מכן, הפקיד הביא את הפריץ לביתו, וגם הבעל שם טוב הקדוש נכנס איתם לבית הפקיד, ואחר כך, נפרד מהפקיד והלך לביתו. 

הפקיד תמה, כיצד יתכן הדבר, שהפריץ כלל לא התייחס לכך שהבעל שם טוב הקדוש ששהה עימו בבית, שהרי, הוא הודיע את רצונו - לפגוע בבעל שם טוב הקדוש?

האדון והפריץ ישבו לאכול, וכאשר הזכיר האדון את שמו של הבעל שם טוב הקדוש, הפריץ התרגז מאוד על שהפקיד מדבר אודות הבעל שם טוב הקדוש, ואמר לו: כשאראה אותו אני יירה בו, אמר לו הפריץ: 'הלא הוא היה כאן כשבא אדוני, וגם נכנס איתנו לבית הלז, ונפטר ממני'. 

ענה לו הפריץ: 'אני לא ראיתיו'. והוסיף הפריץ ואמר:

מכיוון שהוא איש כזה, שכאשר הוא רוצה - אין רואין אותו, אפייס אותו. 

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש עונה על שאלה שמעסיקה רבים: האם הקב"ה מביא על האדם דברים 'רעים'?  בסיפור מעשה בראשית כתוב את המילים: "כי טוב" כמה פעמים, ואח"כ כתוב: "והנה טוב מאוד", ואילו בפרשת ראה כתוב: "ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע".

מהיכן פתאום הופיע הרע? שהרי לפרשה זאת הרע כלל לא הוזכר?

הרע אינו 'רע' ממש: אומר הבעל שם טוב הקדוש שאין לפרש שה'רע' הוא באמת - רע ממש, אלא:

הרע - הוא טוב, רק שהוא מדרגה יותר נמוכה - מ'טוב' גמור.

השורש של הרע - אינו רע, אלא שלפעמים מעשי האדם אינם ראויים, וגורמים לו לירידה, והדבר יכול ח"ו לההיפך לרע גמור.

ה'רע' יכול לההיפך לטוב: אם אדם משנה את מעשיו לטובים, הרע יכול לההיפך לטוב. כי הרע הוא מדרגה נמוכה של טוב, ויש בכוח מעשי האדם לשנות אותו לטוב או למוטב.

המסקנה: המקור והשורש של 'הרע', הוא - טוב.

משל למה הדבר דומה? למטאטא שאיתו מנקים את הבית.

המטרה העיקרית שעבורה נוצר המטאטא - טובה, כי על ידו מוציאם את הלכלוך והפסולת מהבית, והבית נשאר נקי.

הנמשל: כשתינוק חוטא, צריך להכות ולהעניש אותו, לוקחים את המטאטא הטוב, והופכים אותו ל'כלי' רע גמור שמכה את התינוק, אך, מובן מאליו ששורש המטאטא טוב, ואין בו שום דבר רע כלל (צוואת הריב"ש סימן ק"ל).

רומז על כך זוהר הקודש רומז, וקורא לכך:

"מלעיל ומלרע" ומתרגם - מעלה ומטה.

דבר יכול להיות ל'מעלה', בגדר – טוב גמור, אך, אותו דבר גם יכול להיות 'מלרע' - למטה, לשמש כ'רע', אך הוא לא רע - באמת!

מסכם הזוהר הקדוש: לא יתכן, ששורש של דבר טוב - בבחינת 'מלעיל', יהפך פתאום לשורש רע, כי:

אין לו שום אחיזה ברע! על כן - אינו יכול להיות רע (ח"א מט'). 

הקב"ה אמר במעשה בראשית "כי טוב" ו"הנה טוב מאוד", ולכן, אין מציאות של 'רע' בעולם. 

מה שנראה לעיני האדם כ'רע', גנוז וטמון בו רק - טוב מוחלט!

נבקש שנזכה לראות את הטוב המצוי בכל דבר - 'בנגלה ובנראה' מבלי שיהיה לנו שום ספק, רק רצון הקב"ה רק שיהיה לנו - 'טוב מאוד'.

יהי רצון שיהיה לכלל ישראל שבוע טוב ומבורך, רפואה ופרנסה, ברכה והצלחה, וכל הישועות, ונראה בעינינו את רחמי וחסדי ה' כטוב מוחלט, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות