סיפור למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב רמז לאנשים לידו להניח כעת תפילין?

שאלו את הבעל שם טוב הקדוש מה זה היה שאמרת לכולם להניח תפילין? וכך ענה להם הבעל שם טוב הקדוש: "נמצא עליו עברה שעשה בקטנותו, וכיון שמדקדקים על צדיקים כחוט השערה, היה מזה קטרוג" (סיפור למוצ"ש)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו (מענדי הכטמן, פלאש 90)

מה הכוח של מצוות תפילין?

שמעתי מרבי זאב, אחיו של רבי לייב חסיד מלוניץ, שעלה לא"י וגר בירושלים שלושים שנה לפני שנפטר, והיה למדן וירא שמים וראוי להאמין לו, ומרב קהילתנו שמעתי נוסח דומה, ונביא את שני הנוסחים.

פעם אחת חלה מאוד הבעל שם טוב הקדוש, עד שלא היה לו כח לדבר, ורמז לאנשים שהיו לידו להלביש לו תפילין, וכן עשו.

ושכב עוד זמן מה עם התפילין, ואח"כ התחיל לדבר, שאלו אותו:

מה זה היה? ואמר להם, שנמצא עליו עברה שעשה בקטנותו, וכיון שמדקדקים על צדיקים כחוט השערה, היה מזה קטרוג.

והגיע אליו רבו אחיה השילוני, ואמר לו:

מהר הלבש תפילין! ובא אליו מקטרג בדמות נכרי, ורצה לחתוך את ראשו עם ברזל, אבל לא יכל להתקרב אליו מחמת התפילין.

וצעק עליו המקטרג:

השלך מעליך העורות! ולא השגיח בו, וצעק עד שנתבטל.

רב הקהילה סיפר גרסה קצת שונה, שבזמן שהבעל שם טוב הקדוש שכב חולה, הוא ראה שהשערים סגורים בעולמות העליונים, וגיסו רבי גרשון מקיטוב רצה להיכנס כדי לפעול ישועה עבורו, ולא נתנו לו.

רבי גרשון לקח עץ גדול והכה בשערים עד שנפתחו, נכנס וצעק בכעס על הבית דין: בשביל דבר שטות כזה תפסקו עליו ח"ו מיתה?!

וזהו שאמרו בתקוני זוהר:

יש מצוה שנקראת מטרוניתא (=מלכה), והיא לוקחת את האדם תחת כנפיה, ואינה מנחת אותו תחת יד מקטרג, כגון: מצות תפילין.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש אומר שבימי הפורים יורד אור מיוחד, שנרמז  בפסוק: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". האור הזה נקרא:

ככ"ה – ראשי תיבות - "כ'תר כה'כתרים".

המן הרשע הרכיב את מרדכי היהודי על הסוס, והסתובב איתו בשושן הבירה, וקרא: "ככה יעשה לאיש..."

כל אדם שישאל למה המן עושה זאת? התשובה תהיה: ככה!

למה? ככה: מתי אב עונה לבנו את התשובה 'ככה'? כשהילד לא יכול להבין את התשובה, או כשאין רצון או טעם להסביר, כי:

במילא הבן לא יבין בשכל ובהיגיון את התשובה.

הקב"ה השתמש בתשובה זאת למשה רבנו, כששאל אותו על שכרו של  רבי עקיבא: זו תורה וזו שכרה? ענה הקב"ה: 

"שתוק, כי 'ככה' עלה - במחשבתי תחילה"!

יסוד 'אבא' – אהבה שאינה בטלה לעולם: סוד הקשר בין הקב"ה לבניו אהוביו, שמתגלה בפורים, ונקרא: 'יסוד אבא'. 

הקב"ה אוהב כל יהודי, אהבה שאינה תלויה בדבר, מעל כל היגיון, ובלי שום הסבר וסיבה: אהבה שבלי שום תלות או קשר למעשים או לדרגה רוחנית! אהבה שמוגדרת במילה אחת:

'ככה' – שפרושה "כ'תר כה'כתרים".

אהבה שאינה בטלה לעולם: הקשר בין אב לבנו הוא קשר נפשי עמוק, שאינו בטלה לעולם, כי:

'אבא' - לעולם יישאר אבא!  ובן - לעולם יישאר בן! 

אור 'אבא' יורד מאיר בזמן קריאת המגילה: אור שנובע מאהבת האב ורחמיו הרבים על בניו "כרחם אב על בנים" למה? 'ככה'! בלי תנאי וסיבה.

'ככה' – אור עליון שמסוגל להאיר את רצון הלב של היהודי הכי רחוק!

"על כל הפשעים – תכסה אהבה": אור 'אבא' האיר בימי מרדכי ואסתר כשהתרחקו והשתתפו בסעודת המלך אחשוורוש, מאיר בכל שנה לעם ישראל את הידיעה: שאבא ממתין לכל אחד מבניו שישוב אליו, והוא יקבל אותו בשמחה, וימחל על עוונותיו.

'צעקת הלב' – מגלה את קשרי האהבה: מרדכי ואסתר צמו והתפללו, וזעקו: "זעקה גדולה ומרה" מעומק הלב, כי ידעו שאין שום דרך לבטל גזרה שנחתמה ב'טבעת המלך', ולכן, אומר האריז"ל שהקב"ה גילה ברגעים אלו את אורו: אור 'יסוד אבא' והגזרה התבטלה נגד הטבע, ובלי היגיון או סיבה.

גילוי אור 'אבא' צעקת הלב: בכל דור ודור מתגלה או 'אבא' ע"י 'צעקת הלב', ואף מי שמנותק או רחוק יכול למשוך עליו: אור עליון, מהשורש והמקום הכי גבוה – 'ככה', רק שהשכל שלא מבין, ולא מאפשר את גילוי האהבה, הוא מעכב לאדם ניסים מעל הטבע, כי אינם מובנים בשכל אנוש.

סוד הישועה - סילוק ה'דעת': בימי הפורים 'מנטרלים' את השכל:

"חייב אדם לבסומי בפוריא - עד דלא ידע..." כששותים ומשתכרים השכל נרדם, ואז: אור אהבת ה' מתגלה - בבהירות ובעוצמה, בלי שום הפרעה או חציצה, וכל אחד יכול לזכות לניסים וישועות - מעל הטבע!

היין מוציא דיבור פנימי אמיתי: בכוחו של היין להוריד את כל המסכים שמסתירים את מהרובד הפנימי שבנפש, ושם אור ה' מתגלה.

שיכור מגלה ומדבר את הרצון האמיתי הכי עמוק שלו, בצורה טבעית ופשוטה, ואז: "כל הפושט יד נותנים לו" – מתגלה אור האהבה שבדעת - אור 'ככה' וכל אחד שפושט ידו מקבל מהקב"ה מה שמבקש.

גילוי ה'חלק' אלוק ממעל: ברגעים אלו מתגלה הנקודה האלוקית שיש בכל יהודי, ה'חלק אלוק ממעל, חלק שאינו בטל באף יהודי לעולם.

גילוי הנשמה האלוקית, מביא לביטול לה' יתברך, ומוריד את כל המחיצות שחצצו בינינו לבינו, וכך זוכים - לשפע ישועות מלמעלה מהטבע!

"כתבוני לדורות" – 'אור' שיורד בכל שנה ושנה: אור 'יסוד אבא' יורד בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה, וניתן בימים אלו לפעול ישועות, כי יש הבטחה: "זכרם לא יסוף מזרעם". אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש:

"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים" - הניסים שהקב"ה עושה לעם ישראל לא יעברו לעולם מתוך היהודים, ובכל דור ודור מתחדשים.

יהי רצון שיהיה לכל בית ישראל אורה ושמחה וששון ויקר, נבקש גילוי מלכות שמים, ביאת משיח ובנין בית המקדש, שנזכה אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר