סיפור למוצאי שבת

מה עשה הבעל שם טוב הקדוש כאשר ראה 'אוד מוצל מאש'?

הבעל שם טוב הקדוש קפץ לצד, והתרחק ממנו מאוד, ולאחר שהאיש עבר, העביר הבעל שם טוב הקדוש את ידיו על עיניו, ואמר: ראה, מי הוא מי שעבר לפנינו, הוא אוד מוצל מאש | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
ציון הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו (מענדי הכטמן, פלאש 90)

מה עשה הבעש"ט הקדוש כשראה 'אוד מוצל מאש'?

פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש הלך למרחץ עם רבי  דוד פורקעס, והלך לנגדם איש יפה תואר, שבקצוות שערותיו מסודרות תלתלים, והיה לבוש בגדים נאים.

כשהאיש הגיע קרוב אליהם, הבעל שם טוב הקדוש קפץ לצד, והתרחק ממנו מאוד, ולאחר שהאיש עבר, העביר הבעל שם טוב הקדוש את ידיו על עיניו, ואמר: ראה, מי הוא מי שעבר לפנינו, הוא אוד מוצל מאש בכל בקצותיו אכלה האש.

אדם שחוטא, אש גהינום שולטת בו, כפי שמובא בספר התניא (פרק כז') בשם ספר עשרה מאמרות, שאויר של גהינום סובב את מי ששקוע בחטאים.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מלמד מהו כוחם של צדיקי האמת לפעול עבור המקושרים אליהם מעל הטבע, ואיך: כל אחד יכול לעלות למקום 'מעל' הטבע, ושם לפעול ולבטל גזרות, כדרך הצדיקים.

פעם בכה הבעל שם טוב הקדוש ואח"כ שמח, שאלו אותו תלמידו לפשר הדבר, והשיב הבעל שם טוב הקדוש: "ישבתי והתבוננתי שאני ואליהו הנביא למדנו אצל אחיה השילוני, כשאומרים את שמו של אליהו הנביא אומרים אחריו 'זכור לטוב', ואחרי שמזכירים שמי במוצאי שבת קודש יספרו מעשה...".

לכן, בכיתי והתחננתי לפני ה' יתברך:

שאם יספר איש ישראלי סיפור ממני ברוחניות יהיה לו ישועה ברוחניות...

ואם יספר ממני סיפור של גשמיות, יהיה לו ישועה בגשמיות...

ושמעתי כרוז יוצא מן השמים, ואומר:

מי שיאמין בישראל בן שרה שכל עבודתו היתה בעד ישראל בכלל ובפרט:

וידבר ממנו בתחילת השבוע, יהיה לו - שבוע טוב.

בתחילת חודש, יהיה לו - חודש טוב.

ובתחילת שנה , יהיה לו - שנה טובה.

ואז נעשתי מלא שמחה, שאעפ"י שאהיה כבר בעולם האמת, יוושעו בני ישראל על ידי, ולכן בכיתי ושמחתי.

סגולה לפרנסה: הבעל שם טוב הקדוש אומר שהשמחה היא סגולה לפרנסה, ואמר לאיש אחד שהתלונן לפניו על ענין הפרנסה, שיתנהג בשמחה ותהיה לו פרנסה, וסימן לדבר: "והיי'ת א'ך שמ'ח" - סופי תיבות של הפסוק, הוא שם ידוע של הפרנסה (מנחת מרחשת, וזאת הברכה).

כל חסרון שיש לך, יש גם - לשכינה: אומר ה'דגל מחנה אפרים' בשם סבו הבעל שם טוב הקדוש: כל מה שחסר לאדם, חסר גם לשכינה, ולכן, יתפלל האדם שיושלם חסרון השכינה, וממילא – גם חסרונו יושלם (דגל מחנה אפרים, פר' תולדות).

סוד תפילת הצדיקים: הצדיק יכול להרעיש עולמות, לעורר רחמי שמים ולפעול לפרנסת חסידיו, כי תפילתו תמיד עולה ומתקבלת לרצון, והדבר רמוז בפסוק: "נפתלי אילה שלוחה".

הצדיק נקרא 'נפתלי' לשון חיבור: "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" – הפסוק מרמז "כי צדיקיא אינון שלוחי דמטרוניתא" – הצדיקים הולכים להודיע לקב"ה כביכול עסקיה וצרכיה של השכינה - מה חסר לשכינה, ומתפללים לקב"ה שימלא חסרונה, ולכן הצדיק נקרא:

נפתלי - לשון חיבור, על שהוא: מחובר ודבוק לה'.

אילה שלוחה – שליח השכינה: הצדיק מתפלל על חסרון השכינה, ולכן נקרא שליח השכינה, שהיא נקראת: 'אילת השחר'.

הצדיק 'נותן אמרי שפר': הצדיק נותן 'אמרי שפר' שמתפלל על השכינה, הנקראת 'שפר' כידוע ליודעי חן, ואפשר לומר:

נותן 'אמרים' לה' יתברך וזה עבור השכינה הקדושה כביכול, והבן.

צדיק גוזר והקב"ה מקיים: כשהאדם מבקש מהצדיק שיתפלל ויפעל בעדו, הצדיק יכול לגזור עליו גזרה שלא נקבעה בשמים, כי הוא שליח מטרוניתא, והקב"ה מכבדו, ומשדד עבורו את מערכות הטבע, נענה לרצונו ומאפשר לו לבטל גזרות, ולגזור גזרות חדשות, ואף הקב"ה מכבדו ומבטל עולמות עבורו.

גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם: לצדיקים אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שתמיד פועלים עבור מי שקשור אליהם, ודואגים לרמוז לו ולהדריכו את הדרך הנכונה שילך בה לרצון ה', וכך מי שמקושר לצדיק הוא מצילו בעולם הזה, ובעולם הבא.

הסוד לישועה 'מעל' הטבע: גם מי שלא הגיע לדרגת הצדיקים, כשהוא: מוותר על רצונו לרצון ה' - הקב"ה מבטל עבורו את הטבע.

כשאתה מוסר את תאוות נפשך עבור רצון ה' יתברך, אתה עושה 'מעל' טבעך, והקב"ה מעלה אותך למקום גבוה 'מעל' הטבע, ששם הטבע אינו שולט, ואתה יכול לבטל מה שנגזר עליך, ובקשתך ותפילתך מתקבלות לרצון.  

הבעל שם טוב הקדוש בכה והתחנן לקב"ה, וקיבל משמים הבטחה שמי שיספר ממנו:

סיפור של גשמיות, יהיה לו ישועה בגשמיות...

יהי רצון שהבטחת הבעל שם טוב הקדוש תתקיים בכל בית ישראל, ויזכו לפרנסה ברווח ובקלות, ולכל הטובות, הברכות והישועות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר