logo
כולנו, בתוך תוכנו, מסוגלים להבין מתי הסיטואציות הזוגיות שלנו אינן בריאות, מתי היחסים כבר לא "נורמטיביים". חנה אירם, מנכ"לית "באשר תלכי", מספרת איך יוצאים ממעגל האלימות (אקטואליה)
מחקר: לגדול עם אחות עושה אותך מאושרת ואופטימית יותרמשפחה - מאמע

זה לא סוד שאחיות יכולות להיות הדבר הכי מעצבן בעולם, אך מסתבר שאנחנו צריכות להודות להן יום יום. מחקר גילה

את המשפיעות של חב"ד לא תמצאו באינסטגרםחינוך - מאמע

אנחנו רגילות למשפיעניות רשת שמכתיבות סדר יום למאות אלפי עוקבים, אך הרבי מליובאוויטש זיהה את הצורך בדמות

logo